מערכת ה-VPS - הגנה מושלמת לגב הסוס

מערכת ה-VPS מותקנת בכל האוכפים שלנו. VPS הן ראשי התיבות של 'Vertebrae Protection System' (בעברית: 'מערכת להגנת החוליות'). המערכת בנויה מחומרים גמישים לחלוטין, דבר המאפשר לאוכף להתאים עצמו באופן מיידי לתנועות הסוס. המערכת אינה עבה ומגושמת ומאפשרת מגע וקשר קרובים מאוד בין הסוס והרוכב.

למה VPS?

פיזור משקל אופטימלי אשר מאפשר נשיאת מירב משקלו של הרוכב - בין המפרקת והחוליות ה-15 וה-16.
מבנה מערכת ה-VPS יוצר מרווח אשר מבטיח שמירה קבועה על עמוד השדרה של הסוס.

מערכת ה-VPS - הגנה מושלמת לגב הסוס