Barefoot והחשיבות שהיא מייחסת לפרטים הקטנים

לעתים תכופות אנו נשאלים במה שונה אוכף Barefoot מאוכפים אחרים ללא שדרת עץ, ומדוע רק מערכות האוכף שלנו פותרות בעיות בהצלחה כה רבה. התשובה פשוטה מאוד: אנו מקפידים על הפרטים החשובים!

בשוק קיימים אוכפים הדומים באופן חיצוני לאוכף Barefoot "שאיין", אך אוכפים אלה שונים מאוד בפרטים, ומבחינות מסויימות רחוקים מלהיות ידידותיים לסוס. ניתן לזהות האם מדובר באוכף Barefoot מקורי לפי לוגו הנוצה.

Barefoot והחשיבות שהיא מייחסת לפרטים הקטנים